Uden frivillige, ingen fodbold!

Frivilligheden er fuldstændig essentiel i dansk fodbold, og når vi ønsker at udvikle os, er arbejdet med at tiltrække, fastholde og understøtte de frivillige en vigtig hjørnesten.

I de fleste fodboldklubber er lederen eller lederne af de frivillige også selv frivillige, hvilket i sig selv betoner, hvor vigtigt det er, at der bliver sat fokus på de frivilliges arbejde, rammer og motivation. Der er brug for rigtig mange forskellige typer af frivillige. Lige fra dem der bruger det meste af deres liv på arbejdet i fodboldklubben til dem, der vasker tøj en gang imellem eller tager en tjans i cafeteriet i ny og næ. Frivilligheden i dansk fodbold er mangfoldig – heldigvis – men hvis vi skal kunne understøtte den bedre, er vi nødt til at blive klogere på den.

Grundet vigtigheden af det frivillige arbejde i alle klubber har DBU Bredde valgt at sætte ekstra ressourcer af de næste tre år til at understøtte frivilligheden i de danske fodboldklubber. Det hele starter nu med en landsdækkende undersøgelse, som skal give svar på vigtige spørgsmål om hverdagen i de danske fodboldklubber, de frivilliges arbejde og motivation, samt hvordan vi sammen med klubberne kan tiltrække endnu flere frivillige, der har lyst til at bidrage til fællesskabet.

DBU Bredde vil styrke frivilligheden i fodboldklubberne og være bedre til at lave målrettede indsatser og aktiviteter til gavn for de frivillige. For at kunne det, er det vigtigt for os at vide, præcis hvilke udfordringer fodboldklubbernes frivillige oplever, samt hvad eksisterende og potentielt nye frivillige motiveres af. Målet er at kunne tilbyde redskaber, som hver enkelt klub finder brugbare i løsningen af de udfordringer, de måtte opleve omkring arbejdet med frivillige.

 

Landsdækkende undersøgelse søsættes i slutningen af januar

Undersøgelsen af frivilligheden i dansk fodbold er baseret på et spørgeskema, som udsendes pr. mail til 150.000 personer i gruppen af forældre til børne- og ungdomsspillere under 13 år og medlemmer over 13 år, som er tilknyttet de danske fodboldklubber.

Spørgeskemaet udsendes i slutningen af januar, og forventningen er, at vi vil have de første svar at arbejde med i løbet af marts måned.

Udover at bidrage til en samlet større viden om frivilligheden i dansk fodbold deltager du også i konkurrencen om en landsholdstrøje til dig selv, samt 5000 kr. og fire landsholdstrøjer til din klub, når du besvarer spørgeskemaet. Så hold øje med din mailboks, hvor du inden længe vil modtage spørgeskemaet, hvis du er i modtagergruppen.