Som fodbolddommer behøver man ikke frygte vold og trusler på fodboldbanen. En ny opgørelse fra DBU Bredde viser, at den type sager heldigvis fortsat er meget sjældne. I 2022 skete det i 19 kampe ud af 84.000 påsatte kampe på landsplan, hvilket udgør 0,023 procent. De 19 sager fordeler sig på 4 sager om vold og 15 sager om trusler.

”Det er fortsat et meget lavt antal sager i forhold til, hvor mange kampe, der spilles årligt uden den type hændelser”, siger Bent Clausen, der er politisk ansvarlig for dommerområdet i DBU Bredde og tilføjer: ”det skal være sjovt at spille fodbold, og det skal også være sjovt dømme fodbold. Det skal vi alle hjælpe hinanden med”.

Udviklingen går den rigtige vej
Kigger man på det lidt længere perspektiv, så går udviklingen fortsat den rigtige vej. Tilbage i 2008 igangsatte man en handleplan for at imødekomme sager om vold og trusler mod dommerne, og siden er antallet af sager faldet fra 71 i 2007 til 19 i 2022.

Handleplanen er siden løbende blevet fulgt op af yderligere tiltag, holdningskampagner og fairplay-initiativer både på lokalt og nationalt plan. Det seneste skud på stammen er den nationale Råb Pænt-kampagne, der har kørt siden 2021.

Arbejdet fortsætter
De nye tal er også positiv læsning for Jakob Koed, der deler ansvaret for dommerområdet med Bent Clausen i DBU Bredde. Han peger på, at det er ærgerligt, at der fortsat opstår enkelte tilfælde, hvor dommeren ser sig nødsaget til at afbryde kampen.

”Selv en enkelt sag om vold og trusler er uacceptabel. Derfor er sagerne en vigtig påmindelse om, at der fortsat er et arbejde at gøre for at øge respekten overfor både dommere og andre aktører i dansk fodbold. Vi vil derfor fortsætte arbejdet - både med at klæde dommerne på til at håndtere konflikter og hjælpe klubberne med at skabe miljøer, hvor vold og trusler ikke hører hjemme”, siger Jakob Koed.

Heldigvis har de fleste dommere fortsat langt flest positive oplevelser med at dømme fodbold. Senest viste en DBU-rundspørge blandt 1.400 breddedommere i 2021, at 92 procent af dommerne svarede, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med at være dommer.