Blandt de mange punkter var indkaldelsen af et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde jævnfør DBU Bornholms love § 19, da der
ifølge DBU Bornholms vedtægter skal vælges en formand.

Mødet afholdes mandag den 19. august kl. 19:00 i Rønne Idrætshals cafeteria.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af formand


En enig bestyrelse anbefaler, at DBU Bornholms næstformand, Flemming Bærnthsen, vælges til formand for perioden frem til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes senest ved udgangen af februar 2025.

Flemming er parat til at påtage sig arbejdet, og bestyrelsen er overbevist om, at denne løsning vil være til gavn for alle Bornholms klubber. Bestyrelsen vil bruge efteråret på at sikre en god
fremtidig struktur for DBU Bornholm og ser frem til arbejdet. Det er naturligvis op til medlemsklubberne at acceptere denne løsning, hvilket sker ved det indkaldte møde på ovennævnte dato. Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at rette henvendelse til næstformand Flemming Bærnthsen, meget gerne via mail – fleb@dbubornholm.dk


En officiel invitation til ekstra ordinært repræsentantskab vil tilgå klubberne, senest 14 dage før mødet.

Med ønsket om en god fodbold sommer,
DBU Bornholms administration