Børneattester

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

Det er muligt at få rådgivning hos jeres DBU-klubrådgiver, hvis I ønsker at indføre en klubpolitik på området.

TIP inden du læser videre:
Det er muligt at anmode om og opbevare træneres CPR-nummer via KlubOffice til brug for indhentning af børneattester - læs mere her.


Sådan indhenter klubber børneattester

 • Fodboldklubber indhenter digitale børneattester ved at logge ind på politi.dk eller virk.dk med CVR-nummer og MitID (erhverv). Her indtastes navn og CPR-nummer på den træner/leder, som børneattesten vedrører. Der kan indtastes op til 50 navne pr. anmodning.
 • Efter indtastningen afsender fodboldklubben via systemet anmodning til trænerens/lederens e-boks om samtykke til at indhente børneattesten. Samtykket sker konkret ved, at træneren/lederen via MitID og CPR-nummer giver lov til indhentelse af oplysninger i kriminalregisteret.  
 • Når sagsbehandlingen er færdig, sendes en erklæring til fodboldklubbens digitale postkasse, og det er muligt at printe børneattesten. Sagsbehandlingen er således papirfri, men den kræver til gengæld, at trænere og ledere har en e-boks og er brugere af MitID og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse, før børneattester kan indhentes.
 • Træneren/lederen har 14 dage til at besvare henvendelsen, og gives der ikke samtykke indenfor tidsrummet, vil fodboldklubben modtage en meddelelse. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller opgaver, hvor pågældende færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

Privatpersoner kan ikke bestille børneattester på sig selv, og derfor er det en nødvendig arbejdsgang, at bestillingen foregår via fodboldklubben. Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med MitID.

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn og unge under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge.


Trin for trin – bestilling af digital børneattest

 1. Log ind med din medarbejdersignatur/MitID Erhverv
 2. Angiv årsag til bestilling af attesten
 3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
 4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
  A) Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter.
  B) Ved flere personer: Der kan bestilles børneattester på op til 50 personer ad gangen. 
  Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
 5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
 6. Gennemse bestillingen
 7. Underskriv med din medarbejdersignatur/MitID Erhverv
 8. Bestillingen sendes til politiet
 9. Udskriv evt. kvittering
 10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
 11. Attesten bliver sendt til foreningens digitale postkasse

Bestil børneattest digitalt via dette link.


Hvad er en børneattest?
 

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
 • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt indenfor ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.

Som bestiller af børneattesten er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgår af børneattesten i mindst 10 år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling. 

Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra f.eks. dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Der skal ikke indhentes en ny børneattest, hvis vedkommende får en ny funktion i klubben eller vender tilbage efter en 'naturlig pause' (fx ved sæsonovergange, ferie, orlov, barsel m.v.). Hvis vedkommende har været væk fra foreningen ud over en naturlig pause, skal det opfattes som en genansættelse, og derfor skal der indhentes en ny børneattest. Indhentelse af ny børneattest kræver nyt samtykke fra personen.

Kontakt Rigspolitiet ved spørgsmål til børneattester
Rigspolitiet, Kriminalregisteret
Tlf.: 35 21 62 01, hverdage ml. kl. 9:00 – 12:00.