DBU Bornholms Guldnål uddeles til personer, som har udført et ekstraordinært betydningsfuldt arbejde for den bornholmske fodbold, under DBU Bornholm, igennem en længere årrække.

Vejledende betingelser for at komme i betragtning til DBU Bornholms Guldnål.

Man skal mindst have opfyldt et ud af følgende arbejdsforløb:

a) minimum 20 år i klub-bestyrelse

b) helt enestående arbejde for DBU Bornholms virke

c) minimum 15 år i DBU Bornholms-bestyrelse 

d) minimum 20 års frivilligt arbejde i en DBU Bornholm klub

Den indstillede person skal på ansøgningstidspunktet være indehaver af DBU Bornholms æresnål.

Ansøgningen skal være indsendt og underskrevet af:  

a) minimum 4 klub-bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder eller 

b) minimum 5 DBU Bornholm bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den  ene skal være formanden eller dennes stedfortræder

Prisen blev indstiftet i 1965

MODTAGERE AF DBU Bornholms GULDNÅL

 

24-02-2022 Benny Pedersen - R.I.K DBU B repræsentantskabsmøde 
07-11-2021 Kim Bjeldstrand - Tidligere formand Privat familie begivenhed 
12-02-2020 Henning Jensen - Hasle / DBU B DBU B repræsentantskabsmøde
21-02-2019 Alf Jørgensen - AAB DBU B repræsentantskabsmøde
16-09-2017 Benny Hansen - Viking  70 års fødselsdag
22-02-2017 Kjeld Lundbæk - Klemensker IF DBU B repræsentantskabsmøde
28-01-2016 Holger Hansen - BFK DBU B repræsentantskabsmøde
15-05-2013 Jens Ole Hansen - RIK / BBU Fratr. administrationschef
25-01-2009 Niels Bødker - ÅIF BBU repræsentantskabsmøde 
08-01-2006 Kai Andersen - Tejn  BBU repræsentanskabsmøde
28-10-2005 John Nielsen - RIK Fratr. konsulent
13-01-2002 Erik Hjort - Nyker  BBU repræsentantskabsmøde
11-01-1998 Bent Nielsen - Viking BBU repræsentantskabsmøde
12-01-1997 Kjeld Mortensen - Viking  BBU repræsentantskabsmøde
10-01-1996 Verner Jensen - Viking BBU repræsentantskabsmøde
04-01-1995 Kaj Erik Mortensen - Hasle BBU repræsentantskabsmøde
05-01-1994 Leif Christensen - Ny-Vest BBU repræsentantskabsmøde
03-12-1991 Kjeld Kofoed - ÅIF Fratr. BBU repræsentantskabsmøde
27-03-1987 Ole Bech - RIK 80 års jubilæum
29-10-1982 Svend Erik Johansen - RIK 60 års fødselsdag
30-06-1982 Poul Petersen - ASG 60 års fødselsdag
14-06-1975 Preben Engset - Svaneke  Fratr. som BBU formand
18-03-1967 Axsel Mauritsen - ASG BBU 60 års jubilæum
10-02-1966 A. Hammer Pedersen - Nexø Fratr. som BBU formand
15-07-1965 Poul Aaby Svendsen - ÅIF 25 år som formand for ÅIF