Fodboldbesøg i SFO og skoler

Fodbold er både for drenge og mænd og for piger og kvinder. Fodbold er for alle. For at vise dette for både børn og voksne indgår DBU Get Movin’ klubber over hele landet samarbejder med nærliggende skoler og SFO’er.

Sfo Besoeg

I Get Movin' kalder vi Skole og SFO samarbejdet for IDA modellen. Det gør vi, fordi samarbejdet er stærkt inspireret af Ida Kvist Andersen, der i hendes sabbatår på egen hånd har gennemført fodboldbesøg i SFO’er på Sydfyn. Der deltog mellem 20-30 piger per gang, og Ida rekrutterede 2-4 pigespillere til den lokale fodboldklub per besøg. I nogle klubber blev der endda startet nye pigehold som resultatet af samarbejdet. 

I Get Movin' vil vi på samme måde ud i SFO'er og skoler. Get Movin' klubbernes ambassadører afvikler fodboldaktiviteter og fortæller om egne fodboldoplevelser på skolernes mellemtrin, og i SFO’er introduceres fodboldforløb for piger med efterfølgende tilbud om træning i den lokale fodboldklub. Ambassadørerne fungerer som rollemodeller - både i skolen og SFO'en, men også ved de første træningsgange i klubben. 

Den lokale klubrådgiver hjælper med at skabe kontakt mellem klub og skole/SFO.

Kontakt Get Movin’ projektteamet for at høre mere om Get Movin’ fodboldbesøg i SFO og skoler.