Forudsætninger for at blive DBU Børneklub

Forudsætningerne for at blive DBU Børneklub er, at klubben indgår en skriftlig aftale med lokalunionen om følgende (klik på hvert punkt for at læse mere):

Lokalunionerne ønsker at indgå i samarbejder med de klubber, som ønsker at være at prioritere børnefodbolden. Så snart klubben har lavet en aftale med lokalunionen om et samarbejde, stiller lokalunionen en Børneklubrådgiver til rådighed, som sammen med klubben går i gang med arbejdet mod at gøre klubben til så god en børneklub som muligt.

I første omgang vil Børneklubrådgiveren sammen med jer arbejde henimod at opfylde de fire forudsætninger for, at I kan blive DBU Børneklub.

Når I underskriver en samarbejdsaftale, stilles en DBU Børneklubrådgiver gratis til rådighed i op til 25 timer. 

Collage 2