Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

En grundlæggende rettighed for fodboldbørn i Danmark er, at de alle sammen har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination.

Umiddelbart tænker du sikkert, at ”selvfølgelig diskriminerer vi ikke i min klub”, men måske gør I uden at tænke over det?

At alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination, betyder nemlig, at ingen favoriseres eller udelukkes på grund af for eksempel deres køn, hudfarve eller kompetencer med bolden. Det betyder for eksempel, at pige- og drengehold har lige meget ret til at spille på de bedste baner, at første- og tredjeholdet har lige meget ret til materialer, træningstilbud og økonomiske ressourcer fra klubben, og at alle fodboldbørn i klubben har lige adgang til uddannede trænere.

Alle børn har også lige meget ret til at blive tilbudt at spille kamp og til lige meget spilletid i den enkelte kamp uanset deres fodboldmæssige kompetenceniveau.

Det er lige netop resultatfodbold-mindsettet, vi skal væk fra i børnefodbolden. Alle børnefodboldkampe er udviklingskampe. Jesper Jacobsen, Teamleder DBU Børnefodbold

Det tidligere Halvdelen Af Kampene-princip (HAK-princippet) er erstattet med princippet om Lige Meget Spilletid. Det går, som navnet antyder, ud på, at alle børn skal tilstræbes at spille lige meget i alle kampe – det har de simpelthen lige meget ret til. Formålet er ikke, at trænerne skal stå med lommeregneren og stopuret fremme for at sikre, at alle spillere får lige mange sekunder på banen, men det nye princip handler om, at trænerne bliver endnu mere opmærksomme på at fordele spilleminutterne bredt ud.

  • Det er vigtigt at forstå intensionen med tiltaget om lige meget spilletid til alle børn i den enkelte kamp. Dette værdiprincip er en rettesnor og en hjælpende hånd til trænerne. Der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor princippet ikke bruges, fx når der er skadede, trætte eller overophedede spillere, og det er altid hensynet til det enkelte barn, der skal veje tungest. Men princippet om Lige Meget Spilletid må aldrig tilsidesættes af træneren for at jagte et resultat. Det er lige netop resultatfodbold-mindsettet, vi skal væk fra i børnefodbolden. Alle børnefodboldkampe er udviklingskampe. Alle spillere har ret til lige meget spilletid uanset deres niveau på kuglen, forklarer Jesper Jacobsen, teamleder for DBU Børnefodbold.

 

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.