Hvorfor bør bestyrelsen ansætte en børneudviklingstræner?

Det bør bestyrelsen, fordi børneudviklingstræneren bliver den, der i samspil med bestyrelsen og cheftrænere/børnetrænerne realiserer de mål, der er besluttet på bestyrelsesniveau. Børneudviklingstræneren er vigtigste part i, at de vedtagne mål, der vedrører børnefodbold, også bliver realiseret med den ønskede virkning på banerne.

Det vurderes, at der med en børneudviklingstræner kan skabes bedre børnefodboldmiljøer, så vi får flere dygtigere, gladere og sundere fodboldbørn.

Det er vigtigt, at alle børnemedlemmer, så længe som muligt skal have adgang til sjove og lærerige miljøer. Og for at kunne indfri dette bør børnefodbolden opprioriteres både organisatorisk og økonomisk bl.a. ved at ansætte en børneudviklingstræner.

 

Hvilken rolle spiller bestyrelsen for en børneudviklingstræner?

Bestyrelsens rolle er at sætte en klar og tydelig retning og kommunikere deres prioriteringer og ramme for deres børnefodboldsegment.

Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for, at børneudviklingstræneren kan udfylde sin funktion på banerne således, at han eller hun kan understøtte alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og herved sikre, at det også er det ønskede børnefodboldmiljø, der udføres af børnetrænerne.

 

Cirkel
Firkant

En børneudviklingstræner træner trænerne