Regler for ind & udrejse i Sverige - Danmark

ID-kontrol på rejser gennem Sverige

Der er følgende retningslinjer for rejser med mindreårige fodboldspillere til Bornholm via Sverige, som er ledsaget af fodboldledere. 

Børn/unge under 18 år, der er statsborger i Norden, EU samt EØS, skal ikke medbringe pas*:

Det vil dog til enhver tid være den nemmeste måde at medbringe eget pas, ved gennemrejse i Sverige. 

Hvis enkelte spillere ikke har eget pas, skal følgende krav opfyldes.*

  • Lederen skal medbringe eget gyldigt pas
  • Liste med elevers personoplysninger (Fuldt navn og cpr-nummer)
  • Godkendelse fra mindreåriges værge**, om at den/de medfølgende voksne er ansvarlige for de mindreårige.

Krav fra svensk politi: Alle deltagere på rejsen, som er fyldt 18 år, er omfattet af de almindelige regler: Hvis de er nordiske statsborgere skal de fremvise pas.

**Værge for mindreårige: For mindreårige er forældremyndighedsindehaveren værge. Er der fælles forældre-myndighed, er begge forældremyndighedsindehavere værger, jf. værgemålslovens § 2.

En fortrykte liste, til udfylde ovenstående findes her.

Fodboldspillere uden statsborgerskab i Danmark, som ikke besidder et gyldigt pas uanset alder, kan desværre ikke indrejse i Sverige. Det vil sige børn/unge/voksne med opholdtilladelse i Danmark, desværre ikke har mulighed for at komme med på turen.