Dispensationsregler

ANSØG OM DISPENSATION HER

Kvartalsdispensation:
Der kan normalt uden konsekvens for sportslige resultater – anvendes pr. kamp/stævne max. 2 spillere (11 mands og 8 mands) eller 1 spiller (5 mands), som er født i oktober kvartal året før den pågældende aldersgruppe.

Klubben skal inden turneringsstart vælge om pågældende hold anvender kvartalsspiller(e). Det er efter dette valg ikke muligt at flytte den (de) pågældende spiller(e) tilbage til ordinært aldersvarende hold. Spilleren er således ”låst” på den valgte årgang. Spilleren kan derfor ikke benyttes under henvisning til turneringsreglement §19.4

DBU Bornholm skal inden turneringsstart modtage navn og fødselsdag på spillere der ønskes benyttet under denne ordning, til godkendelse i B & U udvalget.
Dispensationen er gældende for begge turneringshalvdele men kan annulleres af klubben.

B & U udvalget kan annullere en givet dispensation.

Bemærk ! Der kan ikke opnås kvartalsdispensation for seniorspillere til brug i ungdomsrækkerne.


Ekstraordinær- / aldersdispensation:
For at hjælpe klubben, kan man søge om at få aldersdispensation for spillere én årgang ældre til U/12, U/14 og U/16.

Der kan endvidere søges for ældste årgang hvis klubben ikke har hold i overliggende række.
Eksempel: en U14 spiller – klubben har ikke et U16 hold – Klubben kan derfor søge aldersdispensation.
.
Bemærk ! Der kan ikke opnås aldersdispensation for seniorspillere til brug i ungdomsrækkerne.

Ansøgningen skal ske skriftligt til DBU Bornholm af en af klubbens officielle kontaktpersoner.

Aldersdispensationen er gældende for begge turneringshalvdele, men kan annulleres af klubben.

Hold hvor der deltager spillere med aldersdispensation kan ikke blive rækkevindere eller medtage overførselspoint til 2. turneringshalvdel.

Bemærk ! Aldersdispensationer er ikke gældende for pokalkampe

Ekstraordinære dispensationsansøgninger behandles på Børne- og Ungeudvalgets førstkommende møde efter modtagelse af ansøgning. Der kan forventes op til 15 arbejdsdages behandlingstid.

B & U udvalget kan annullere en givet aldersdispensation.

Pr. kamp er det maksimale antal af spillere med aldersdispensation samt generel dispensation
11:11 og 8:8 hold 2 spillere
5:5 hold 1 spiller

Dispensationer godkendt til udendørs turneringen 20/21 er også gældende for Futsalturneringen 20/21.

Godkendt af B&U juni 2019