Fantastisk fodboldstart for piger

Ønsker din klub at starte nye pigehold, men er i tvivl om, hvordan I skal gribe det an, eller kniber det med tiden? Så kan I ansøge om forløbet "Fantastisk Fodboldstart for piger".

 

Fantastisk Fodboldstart for piger” er et forløb, der har til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold. Forløbet afvikles i samarbejde med DBU og består af et forberedelsesmøde efterfulgt af en ugentlig træning i fem uger, hvor både piger og forældre tages godt imod på banen og i klubben.

Det er af stor vigtighed, at projektet forankres i klubbens bestyrelse/pigeudvalg, så klubben er motiveret til at gentage opstartsforløb for piger hvert eneste år, enten selv eller med hjælp fra DBU.    

Læs mere i folderen

Sådan foregår det

 • Forløbet starter med et forberedelsesmøde mellem DBU-instruktøren og din klub.
  Her afklares målgruppe, markedsføring, datoer, træningstidspunkt, praktik og rollefordeling.
 • Herefter sørger klubben for, at pigerne inviteres til ”Fantastisk Fodboldstart for piger”.
  Via DBU’s forhåndsdesignede indbydelser og plakater samt på foreningens egne sociale medier.
 • Første klubtræning afvikles ca. en måned efter forberedelsesmødet. Det giver tid til SFO-besøg og markedsføring, der kan skabe bred interesse blandt lokalsamfundets piger og forældre. De første fire træningspas varetages af en DBU-instruktør i samarbejde med klubfrivillige og varer ca. en time, hvor der samtidig spottes nye trænere blandt forældrene.
  Instruktøren viser, hvordan man er i øjenhøjde med børnene, og hvordan et træningspas med stationstræning opbygges. Derudover har instruktøren fokus på at skabe stor fællesskabsfølelse og glæde.  
 • I forbindelse med fjerde træningspas afholdes et forældremøde med deltagelse af trænerne samt medlemmer af pigeudvalg eller bestyrelse.
  På mødet vil forældrene blive introduceret til indmeldelse, forældreopgaver og værdierne omkring et godt træningsmiljø. Det anbefales, at klubben uddeler en klubfolder, der sikrer, at forældrene har de nødvendige informationer.
 • Det femte og sidste træningspas er en supervisionstræning. Her overværer instruktøren dagens stationstræning, som det nye trænerteam har planlagt. Efter træningen evaluerer instruktøren og klubrepræsentanten/trænerteamet det samlede forløb.

Forløbet kan også sættes i gang med Pigeraketten, skolesamarbejdet "Hovedet, Kroppen, Klubben" eller som Åbent Hus-arrangement.

Fra tanke til handling:
Hvad koster det? Forløbet ”Fantastisk Fodboldstart for piger” koster  kr. 2.000,-

Du ansøger om ”Fantastisk Fodboldstart for piger” ved at sende en mail til din lokalunion:

DBU Fyn: info@dbufyn.dk
DBU Jylland: Katrine Viktor Andreassen - kava@dbujylland.dk 
DBU København: Anja Kouly Lethin - anko@dbukoebenhavn.dk
DBU Sjælland: Marie Nordahl-Larsen - manl@dbusjaelland.dk
DBU Lolland-Falster: info@dbulolland-Falster.dk
DBU Bornholm: Morten Blem - blem@dbubornholm.dk

                                                                                                                                                                                                  

Materialer

Har din klub meldt sig til at afholde Fantastisk fodboldstart for piger, så har vi materialerne til at hjælpe jer godt på vej.