De skattefri takster forhøjes i 2019

Hvor meget må man som fodboldklub udbetale til sine ulønnede trænere og ledere? Se de opdaterede - og forhøjede - skattefri takster her.

De skattefri takster forhøjes i 2019
Nu kan du få et overblik over de skattefri takster 2019 (foto: LLN Press)
Af: Ina Tofterup, DBU Jylland Kommunikation

En forventning om stigende benzinpriser.

Det er skatterådets argument for at hæve den skattefri befordringsgodtgørelse marginalt igen i 2019. Således stiger taksten for kørsel op til 20.000 kilometer fra 3,54 kr. pr. kilometer i 2018 til 3,56 kr. pr. kilometer i 2019. Der er 4 ører mere at hente pr. km for kørsel over 20.000 kilometer i 2019, hvor taksten nu er 1,98 kr. pr. km.

Mens den skattefri befordringsgodtgørelse går et trin op på takststigen i 2019, stiger også de øvrige skattefri takster. Foreninger har dermed fremover mulighed for at udbetale lidt mere i skattefri godtgørelse end hidtil.

- Vi vurderer hvert tredje år, om der er grundlag for at forhøje satserne. På baggrund af udviklingen i nettoprisindekset har vi vurderet, at der er grundlag for at hæve de fleste satser en anelse fra 2019, forklarer Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

Forhøjede skattefri takster

Den skattefri befordringsgodtgørelse er en del af den skattefri godtgørelse, som også gælder områder som telefon- og internetudgifter samt køb og vask af sportstøj.

Udbetaling af godtgørelse på dette område kan ske til de personer, som ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen.

I 2019 er taksterne således:

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.400 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.450 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.000 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:

I egen bil eller på motorcykel

Godtgørelse kan gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.

På egen cykel, knallert eller EU-knallert

0-20.000 km: 3,56 kr. pr. km. - over 20.000 km: 1,98 kr. pr. km.

0,53 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 


Rejse med overnatning (2019)

Til natophold Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller med maks. 219 kr. pr. overnatning
Diæter ved rejse med overnatning 509 kr. pr. døgn og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag


OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at din forening både kan give jeres frivillige hjælpere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne pr. døgn reduceres med 74,70 kroner for morgenmad, 149,40 kroner for frokost og aftensmad og aftensmad.

Det er værd at værd bemærke, at der ikke er noget i vejen for, at en forening vælger at udbetale beløb, som ligger under de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelser er, at dækning af udgifter sker efter regning – det vil sige med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se også

Se mere på skat.dk
Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen (kilde: DIF) 
 

Log ind