Samler klubben digitalt 
Den nye kursusrække starter i bestyrelseslokalet, hvor en instruktør viser overordnet rundt i systemerne - og ikke mindst sammenhængene mellem dem. Det skal give klubledelsen en idé om, hvordan IT Klubpakken kan fjerne en del af den administrative byrde - ikke kun for klubbens administration, men også for trænere, ledere og spillere. 
 
På modul 2 bliver der ryddet op i medlemskartoteket - KlubOffice - således at klubben kan drage nytte af den direkte sammenhæng til de øvrige elementer i IT Klubpakken: KampKlar til holdadministration, Klub-CMS til klubbens hjemmeside og Fodbold app'en til hele fodbold-Danmark. 
 
Det er ifølge koordinator og IT-instruktør, Torsten Cargnelli, afgørende at få styr på KlubOffice for at få det maksimale ud af de øvrige systemer. 
 
"IT Klubpakken har først for alvor værdi, når der er styr på afdelinger, stamhold og trænere i KlubOffice. Når det er på plads kan klubben høste frugterne af det forarbejde, fordi hele klubben arbejder i samme system", fortæller koordinatoren, der er instruktør i DBU Jylland. 
 
Hvis et stamhold med spillere og trænere er korrekt oprettet i KlubOffice, vil det således også være det i turneringsoversigten på dbu.dk, i KampKlar og - hvis klubben benytter hjemmeside-systemet, Klub-CMS - også på klubbens hjemmeside. 
 
Alle kurser med undtagelse af Klub-CMS er gratis for klubben første gang. Et Klub-CMS-kursus koster 2.200 kr. 
 
Kurser til hele klubben 
Tidligere har DBU's IT-kurser for mange klubbers vedkommende været begrænset til ganske få personer i klubben som fx en kampfordeler, kasserer eller webmaster. 
Med den nye kursusstruktur er det målsætningen at sprede den relevante viden ud på flere personer. 
 
"Det er ikke sikkert, det er relevant for formanden at være fuldt ud informeret om alle funktioner i KampKlar. Træneren har måske heller ikke så stor interesse i at vide, hvordan man bogfører i KlubOffice. Med den mere opdelte struktur, håber vi på at kunne nå rundt i hele klubben, men kun med den information, der er relevant for den enkelte", fortæller souschef og IT-ansvarlig hos DBU Fyn, Jacob Skov. 
 
Modul 3 tager fat på den konkrete implementering af de enkelte systemer. Her kan kasseren få hjælp til at sætte systemet op til automatisk kontingentkørsel, webmasteren til at designe den nye hjemmeside - og klubbens trænere og holdledere kan få en mere struktureret gennemgang af KampKlar. 
 
Du kan booke et klubkursus lige her eller i KlubOffice. Hvis din klub allerede har været igennem dele af kursusrækken, er det selvfølgelig også muligt at booke et enkelt kursus. Det anbefales dog - for hele klubbens udbytte - at tage de enkelte moduler kronologisk. 
 
Flere lokalunioner søger lige nu instruktører til de nye IT-kurser. Arbejder du med systemerne til dagligt er det måske dig, der skal være én af dem. Hold øje med jobopslag hos din lokalunion, på dbu.dk og Facebook – eller kontakt din lokalunion.