DBU's børnesyn

Collage 2

DBU's børnesyn er et værdisæt, der er tværgående afstemt og har medvirket til at danne fundament for udarbejdelsen af DBU's børnefodboldstrategi.

Siden 2006 har DBU’s Holdninger & Handlinger båret det værdimæssige i børne- og ungdomsfodbolden, og det har det gjort rigtig godt. Men der er sket og sker meget i samfundet omkring os, og som har påvirket børnefodbolden på en måde, så tiden er moden til at udfase Holdninger og Handlinger og sætte meget mere fokus på, hvilke vilkår børn oplever i dag, og hvordan disse vilkår påvirker børns vaner og interesser.

Der er opstået et behov for at sætte børns rettigheder, udvikling og glæde forrest i rækken. De ansvarlige børneaktører (forbund, klubber, forældre. lærere etc.) i børns liv og fodboldliv indgår i helt andre kontekster end for bare 15 år siden.

 

DBU'S BØRNESYN SÆTTER FODBOLDBØRNS RET OG GLÆDE I CENTRUM
Det er ikke nyt, at børn har rettigheder eller at synliggøre, at de har. Børns rettigheder har FN gennem deres børnekonvention italesat i mange år. 

Med DBU’s Børnesyn sættes fodboldbørns behov og udvikling i centrum, og det er forbundets børneværdigrundlag, som skal sikre, at fodboldbørn overalt i Danmark har samme rettigheder.

Børnesynet er til for at give alle fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser hver gang de spiller fodbold.

DBU’s Børnesyn er ikke en lov, som man kan dømmes og straffes efter. I stedet er den en række værdi-retningslinjer, som de voksne ansvarlige, der organiserer børnefodbold, har en etisk pligt overfor børn til at efterleve.

Det nye børnesyn vil påvirke og aflede nye effekter, som vil justere på, hvordan vi i dag agerer f.eks. med hensyn til klubskifter, tilbud om ekstra træninger til alle børn, mulighed for større fleksibilitet, forventning om at børnetrænere vil lade sig uddanne for blot at nævne nogle.

 

HVAD ER DBU'S NYE BØRNESYN?

DBU’s nye Børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter inspireret dels af FN Børnekonventionen og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.

Børnesynet er tænkt til at bidrage til at skabe en stærk kultur og bringe aktørerne i børnefodbolden sammen. Skabe en kultur der sikrer en fælles forståelse, sikrer sammenhængskraft og fælles retning i dansk børnefodbold med børnenes ret i centrum.

Børnesynet vil altid kunne hjælpe os med at finde vej og finde hjem igen, også når vi er faret vild, og det vil huske os på, at børn er mennesker, der er på vej, og at vi derfor må træde varsomt. 

 

Tanken er, at vi med børnesynet i hånden, kan løse mange uenigheder og tvister nemmere, men også formindske misforståelser og uenigheder. Børnesynet kan være med til at forebygge og udvikle en bred satsning i børnefodbold og være kompas for, hvordan de voksne ansvarlige, der organisere børnefodbold, bedst bidrager til det gode børneliv.

DEFINITION MÅLGRUPPE
Alle børn fra U6-U12, uanset om det er piger eller drenge, uanset om man er født i januar eller december og uanset, hvor man bor i Danmark og som har interesse for fodbold.


DEFINITION BØRNEFODBOLD
Børnefodbold er fodbold organiseret i klubber samt arenaerne skole, træning, kamp og fritid.
Børnefodbold udvikler børn gennem leg, nysgerrighed og bidrager til fællesskabet.