Breddedommerudvikler

En dommerudvikler for breddedommere skal kunne analysere en dommers virke og foretage en dommerfaglig vurdering af dommerens præstation samt formidle dette til dommeren og formulere dommerens udviklingspotentiale.

Forudsætninger for optagelse

 • Dommereksamen og teoretisk kendskab til fodboldloven
 • Praktisk erfaring som dommer og som hovedregel også som vejleder
 • Gennemført Dommeren som leder 1-kursus
 • Fodboldforståelse
 • At du er indstillet af dit lokale udviklerudvalg


Formål
På kurset udvikler du dine kompetencer indenfor:

 • Kampiagttagelse og -analyse
 • Vurdering af dommerens lederegenskaber og afvikling af kampen - herunder anvendelse af fodboldloven, dommerens løbemønstre og placering, markeringer og brug af fløjte samt kropssprog og stemmeføring
 • Vurdering af dommerens udviklingsmuligheder
 • Kommunikation med dommeren og formidling af vurderingen af dommerens præstation
 • Udfærdigelse af skriftlige evalueringsrapporter
 • Evnen til at fastholde og motivere breddedommeren til fortsat virke


Varighed
Teoridelen foregår over to kursusdage med en afsluttende test.

Praktikforløbet er over tre kampe samt en eksamen i forbindelse med en fjerde kamp.