Værdispil

Klubbens værdier og holdninger

Formålet med forløbet er at gennemføre en proces opbygget som et værdispil med henblik på at definere de værdier og holdninger, som kendetegner din klub.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer m.fl.

Dit og klubbens udbytte
Som deltagere vil du/I via dialog og involvering:

  • Arbejde målrettet med klubbens værdier og blive enige om et fælles værdisæt
  • Arbejde med fælles holdninger for klubben
  • Drøfte og argumentere for forskelle i opfattelser
  • Drøfte arbejdet med værdier og holdninger i praksis (klubbens hverdag)


Du skal vælge Værdispil-forløbet for at være med til at sikre, at din klub får etableret og nedskrevet et fælles og accepteret sæt af værdier – et værdisæt, som kan blive et kulturelt fundament og handlingsgrundlag for alle aktører i og uden for klubben.

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale klubrådgiver, hvis du vil bestille eller have mere information om DBU’s forløb inden for klubledelse.