Børneudviklingtrænerens faglighed

Børneudviklingstræneren anbefales at;