DBU Børneudviklingstræner

Uddannelse for børneudviklingstrænere

Hvad er en børneudviklingstræner?

Alle klubber, der ønsker at være DBU Børneklub, skal tilknytte en børneudviklingstræner i løbet af det første år.

Børneudviklingstræneren har til opgave at understøtte klubbens børnetrænere; med andre ord være træner for børnetrænerne.


Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede fungerer som børneudviklingstræner.

Formål
Uddannelsen har til formål at:

 • Styrke forståelsen af dine opgaver og din rolle som børneudviklingstræner og kulturbærer i klubben
 • Sætte fokus på dit personlige engagement, din motivation og kommunikationsstil
 • Bidrage til at styrke dine relationer og kommunikation med børnetrænerne i din klub, blandt andet ved at træne dig i at give og modtage feedback med forskellige persontyper og via redskaber til coaching
 • Give en guide til observation og analyse af børnefodboldtræning
 • Tilbyde kollegial sparring med andre børneudviklingstrænere
 • Give en indføring i DBU’s børnesyn og ATK Børnefodbold
Mine forventninger til uddannelsen blev helt indfriet. Vi har haft et godt netværk i gruppen med virkelig god dialog og sparring mellem kursisterne, og DBU har givet os nogle rigtig gode værktøjer Peter Winther, børneudviklingstræner i Skibsby-Højene IF og tidligere deltager på uddannelsen

Varighed
Uddannelsen varer sammenlagt 37 timer inkl. hjemmestudieopgaver og forberedelse, fordelt på tre eller fire fremmøder.

  Fremmøde (1)
Børnesynet, børneudviklingstrænerens kerneydelse, personkendskab
(7 timer)
  Fremmøde (2)
Børneudviklingstrænerens arbejde på banen
(5 timer)
  Fremmøde (3)
Børneudviklingstræneren som håndværker
(4 timer)

  Fremmøde (4)
Børneudviklingstræneren som kulturbærer
(4 timer)
Hjemmestudieopgave (1)
Forberedelse
(2 timer)
  Hjemmestudieopgave (2)
Feedback
(5 timer)
  Hjemmestudieopgave (3)
Analyse & coaching
(5 timer)
  Hjemmestudieopgave (4)
Feedback & interview
(5 timer)
 

 

Indhold 

 • Børneudviklingstrænerens kerneopgave og kernekompetencer
 • Coaching af børnetrænere
 • Identifikation af personlighedstyper og samspillet med forskellige typer
 • Viden og værktøjer til at skabe anerkendende og udviklende relationer
 • Guide til observation og analyse af børnefodbold
 • Børneudviklingstrænerens værktøjskasse til rollen som håndværker og kulturbærer
 • Indføring i DBU’s Børnesyn, og hvad det betyder i praksis

Afviklingsform
Uddannelsen består af praksisnært indhold og dagligdags-cases samt kollegial sparring og erfaringsudveksling med andre børneudviklingstrænere.

Der er ingen eksamen. Til gengæld er der en forberedelsesopgave før uddannelsesstart og en hjemmestudieopgave imellem hvert fremmøde som relaterer sig konkret til det daglige arbejde i klubben og til at styrke relationen med dine børnetrænere.

Hjemmestudieopgaverne har til formål at kitte din egen udviklingsproces, erfaringer, refleksioner og daglige praksis sammen med den viden og de værktøjer som uddannelsen bidrager med.

Uddannelsen afvikles i hele Danmark. Du modtager undervisning på hold af 9, 12 eller 15 børneudviklingstrænere og med en underviser/facilitator.

Pris
Uddannelsen er gratis for en børneudviklingstræner i en DBU Børneklub eller i en klub, der er på vej til at blive DBU Børneklub.

Uddannelsen koster kr. 5000,-* for en børneudviklingstræner i en licensklub eller i en klub, som ikke er DBU Børneklub. Prisen dækker ophold, forplejning, undervisning og materialer.

Bemærk: Ved afbud senere end en uge før uddannelsesstart eller ved udeblivelse opkræves et beløb til dækning af materialer, bestilt forplejning, ophold samt administration.

Optagelseskrav og forudsætninger
Det er en forudsætning, at du har en UEFA C-licens eller er tilmeldt UEFA C3 for at kunne deltage på uddannelsen.

Men hvis du har en anden licens end C-licens, skal du gennemføre UEFA C1 og UEFA C2, inden  du kan optages på uddannelsen.

Ligeledes er det en betingelse for at kunne deltage, at du er børneudviklingstræner i en fodboldklub og at du har børnetrænere at træne under hele uddannelsesforløbet, hvilket er en forudsætning for at kunne løse hjemmestudieopgaverne.

Kompetence og bevis
Du bliver i stand til bedre at kunne rådgive og træne børnetrænere.

Gennemførelse af uddannelsen giver dig mulighed for at benytte titlen DBU Børneudviklingstræner. Du registreres som DBU Børneudviklingstræner i DBU-uddannelsessystemet.

Uddannelsen kræver fuldt fremmøde (100%) og det forventes, at man bidrager og deltager aktivt under hele uddannelsesforløbet, herunder løser hjemmestudieopgaverne, som er en integreret del af uddannelsens faglige indhold.

Uddannelsen giver 21 refreshmentpoint til indehavere af UEFA C- eller UEFA B-licens.

Deltag
Kontakt din lokalunion, hvis du er interesseret i uddannelsen. 

Støttet af Herrelandsholdet

Børneudviklingstræneruddannelsen er blandt andet muliggjort ved, at Herrelandsholdet som en del af landsholdsaftalen har valgt at donere en sum til børn i breddefodbolden. Pengene er med til at gøre det muligt at understøtte de nye børneudviklingstrænere, som skal hjælpe de mange børnetrænere i klubberne.