Kend dig selv - og forstå andre

Kommunikerer du jævnligt med mange forskellige personer i klubben – træner-/lederkollegaer, frivillige, spillere, forældre og andre?

Hvis ja, er kurset Kend dig selv – og forstå andre en god og inspirerende måde at få indsigt i, hvordan du skaber mere værdi for både dig selv og andre på flere niveauer. 

Kurset skaber en forståelse af dig som unik person, og hvordan du ser verden på en anderledes måde
end andre. Formålet er at lære at forstå, hvordan andre mennesker kommunikerer, agerer og ikke mindst reagerer, så det bliver nemmere at forholde sig til hinanden på en empatisk og tillidsfuld måde.

Målgruppe
Bestyrelser, klubledere, trænere og andre frivillige i klubben.

Dit udbytte
Det forventes, at deltagerne efter endt forløb har viden om:

  • Den grundlæggende teori om forskelle i menneskers personlighed, og hvad det betyder for den enkeltes måde at opfatte sig selv, sin omverden og sin måde at samarbejde og kommunikere på
  • De fundamentale principper om samarbejde mellem personer, som er forskellige af natur og derfor kan forventes at reagere forskelligt under pres og i forandringer


Det forventes, at deltagerne efter endt forløb har øget indsigt i:

  • Egne og andres præferencer
  • Egne samt teamets styrker og udviklingsområder


Det forventes at deltagerne efter endt forløb har forudsætninger for en mere effektiv adfærd inden for:

  • Kommunikation
  • Samarbejde


Du skal vælge at deltage på Kend dig selv – og forstå andre, fordi kurset er kernen i fodboldens person- og teambaserede lederuddannelse. Herudover gør kurset dig i stand til øjeblikkeligt at forbedre dine menneskelige relationer i alle aspekter af dit liv.

Kurset kan bestilles som et internt klubkursus eller som individuel deltagelse på et åbent kursusforløb. Ønskes der yderligere et to-timers forløb med en individuel tilbagemelding på egen adfærd, kan det bestilles.

Varighed
4 timer

Pris
Klubkursus: Kr. 3.800,- (instruktør, kørsel, administration) + kr. 1.250,- pr. kursist (personprofilrapport og kursusmateriale).

Forplejning er for klubbens egen regning. 

Åbent kursus: Kr. 1.900 pr. kursist (instruktør, personprofilrapport, kursusmateriale og forplejning).

Bestil et kursus

Du kan bestille et klubkursus via KlubOffice eller ved at kontakte din lokalunion.