Personlig udvikling og kommunikation

Det er ikke kun gode trænere, der skaber en velfungerende klub. Vi skal også huske at anerkende den indsats og betydning for klubben, som ydes uden for fodboldbanens kridtstreger. Klubformand,  kasserer, kampfordeler, materialeforvalter, frivilligansvarlige, administrative personer og øvrige ledere er afgørende for klubbens eksistens og tiltrækningskraft. 

Som frivillig leder kan du også have brug for at hente ny inspiration og udvikle dig i takt med dagligdagens udfordringer. DBU tilbyder personlige udviklingsforløb, som kan give dig redskaber, der vil lette ledelsesarbejdet, forbedre din kommunikation samt gøre det nemmere at forstå dig selv og andre. Målet er at skabe bedre samarbejde og samspil i klubben.

DBU’s udviklingsforløb om personlig udvikling og kommunikation vil ruste dig i mødet med klubbens
mange forskellige brugere – både individuelt, i teams eller sammen med andre klubformænd. 

Målgruppen for forløbene er bestyrelser, klubledere, trænere og andre klubpersoner. 

Målsætningen er, at du styrker din evne til at:

  • Forstå dig selv og dine reaktioner
  • Forstå andre og deres reaktioner
  • Udvikle dine samarbejdsevner
  • Forbedre dine kommunikative kompetencer
  • Skabe bedre personlige og professionelle relationer
  • Handle


DBU og lokalunionerne tilbyder fem forløb inden for personlig udvikling og kommunikation. Det anbefales, at du starter med Kend dig selv – og forstå andre, inden du går videre med de andre:


Bestil et kursus
Du kan bestille et kursus via KlubOffice eller ved at kontakte din lokalunion.