Kommunikation, tilpasning og adfærd i praksis

På kurset tager vi udgangspunkt i jeres klub og jeres forudsætninger og erfaringer. Hver deltager udfordres på sin adfærd, og hvordan hun/han optræder i samspil med andre. Kurset fokuserer på relationer, og der arbejdes med den enkeltes såvel som klubbens kommunikation.

Kurset bestilles som et internt klubkursus eller som individuel deltagelse på et åbent kursusforløb. Ønskes der en personlig coachingseance er det også en mulighed – dog opnås den største effekt i samspil med andre.

Målgruppe
Bestyrelser, klubledere, trænere og fodboldforældre.

Varighed
3 timer som klubkursus (1½-2 timer ved individuel coaching)

Pris
Klubkursus: Kr. 2.550 + kr. 80,- pr. kursist (kursusmateriale).

Åbent kursus: Kr. 300,- pr. kursist (inkl. kursusmateriale og forplejning).

Bestil et kursus

Du kan bestille et klubkursus via KlubOffice eller ved at kontakte din lokalunion.