Mental sundhed og trivsel

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder omkring mentale sundhed og indikationer på mistrivsel på ungdoms- og seniorniveau.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde med mental sundhed og indikationer på mistrivsel på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Introduktion til fodboldpsykologi og psykologiens fire dimensioner
  • Kendskab til forskning, modeller og teorier om mental sundhed
  • I grupper analysere og diskutere kontinuum-model og hvordan trænere kan arbejde med at identificere mistrivsel
  • Foretage analyser og udarbejde konkrete forslag til at forbedre mental sundhed og trivsel i egen klub

GENERELT OM AFVIKLING


Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Optagelse på kurset kræver som minimum en B-licens

Der kan dispenseres fra uddannelseskravet, hvis det skønnes, at ansøger har tilstrækkelig praktisk erfaring inden for feltet.


Refreshment
Kurset giver 3 point til refreshment på B-, Youth B- , Elite Youth A-, A –,PRO, GK B- og GK A licenser.


Pris

Kursuspris: Kr. 1300,-

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold. 

Find dit kursus og tilmeld dig her

Spørgsmål? Kontakt kit@dbu.dk