Mentale færdigheder

Fodboldspillerens mentale skills

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden om fodboldspillernes mentale færdigheder.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde med mentale færdigheder på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Introduktion til fodboldpsykologi og psykologiens fire dimensioner
  • Kendskab til forskellige mentale færdigheder
  • I grupper anvende mentale færdigheder (koncentration og fokus) i arbejdet med spillere
  • Foretage psykologiske analyser af udvalgte cases

 

MF Slide 1

GENERELT OM AFVIKLING


Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Der er ikke krav om forudgående kurser.


Refreshment
Kurset giver 3 point til refreshment på alle trænerlicenser


Pris
Kursuspris: Kr. 1300,-

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold

Find kursus og tilmeld dig her

Spørgsmål? Kontakt kit@dbu.dk