Uddannelse for trænere af fodbold for socialt udsatte og psykisk sårbare

Dette kursus henvender sig til nuværende og kommende trænere på fodboldhold for socialt udsatte og psykisk sårbare. Kurset giver basal viden om træning af den specifikke målgruppe og opkvalificerer kursisten til at kunne varetage træning af mennesker i målgruppen på tværs af fodboldniveauer og diverse udfordringer.

Kursisterne vil fungere som medier for hinanden i de planlagte træningssessioner.

Kurset kræver ingen forudgående uddannelse.

Målgruppe
Trænere for hold, der rummer målgrupper med psykisk sårbare og udsatte mennesker. Det kan også være hold med individer, der er specielt udadreagerende eller har kognitive vanskeligheder.

Kursusbeskrivelse
Kurset omhandler blandt andet:

  • Sundhed og motion for målgruppen
  • Træningssammensætning
  • Konflikthåndtering
  • Strukturering af træning og rammer
  • Trænerrollen
  • Rekruttering
  • Øvelsesgennemgang og -tilpasning

 
Varighed
Kurset varer seks timer.

Deltagelse
Vil du deltage på uddannelsen? Kontakt din lokalunion for information om kommende afviklinger.