PODCAST: Træning af fodboldfærdigheder

191213-smallsidedgames.jpg

PODCAST: Træning af fodboldfærdigheder er en væsentlig del af al fodboldtræning.  Hvordan kan vi tilrettelægge træningen, så vi optimerer spillernes udvikling? Hvordan kan vi skabe en feedbackkultur, hvor det ikke kun er træneren, der er ansvarlig for at give feedback. Bliv klogere i denne podcast med Dr. Oliver Runswick fra King’s College London.

Talentudvikling kræver træning, der forbedrer spillernes niveau teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Træning af fodboldfærdigheder er en væsentlig del af al fodboldtræning.  Hvordan kan vi tilrettelægge træningen, så vi optimerer spillernes udvikling? Hvordan kan vi skabe en feedbackkultur, hvor det ikke kun er træneren, der er ansvarlig for at give feedback. Og hvad kendetegner et udviklingsmiljø, hvor spillerne er i centrum?

Det er nogle af de spørgsmål, der behandles i denne podcast, hvor Dr. Oliver Runswick fra King’s College London deler ud af sin viden og sine erfaringer.

Spillerne skal lære færdigheder, og træneren skal opstille de rette betingelser for læringen. Det er et udgangspunkt for Dr. Oliver Runswick, når han skal beskrive, hvordan der optimalt kan lægges tilrette for læring. Grundlæggende drejer det sig for en fodboldtræner om at afklare, hvem der skal lære, hvad der skal læres og hvornår det lærte skal bruges. Der er nemlig stor forskel på om færdighederne skal bruges inden for kort tid eller om det er en færsdighder, der skal praktiseres på lang sigt.