PODCAST: En børneudviklingstræners hverdag

20210705FB K885 (2)

Kerneydelsen for en børneudviklingstræner er at coache klubbens børnefodboldtrænere. Men hvor vigtig er den sportslige ansvarlige for børn og unge? I nedenstående podcast og artikel kan du blive klogere på dette tema.

I podcasten herunder kan du lytte til en samtale mellem Claus Frank-Nielsen og David Kiær Nielsen, der udover begge at have stor erfaring som både børnefodboldtrænere og børneudviklingstrænere også er medlemmer af DBU Børnefodbold.I samtalen diskuterer Claus og David forskellige elementer af en børneudviklingstræners hverdag. De taler blandt andet om mulighederne og udfordringerne i jobbet, og de har stort fokus på, hvor vigtigt det er, at man sikrer, at børneudviklingstræneren har tid til at udføre sin kerneopgave – nemlig at træne trænerne.

Hør podcast her

Hvor vigtig er en sportslig ansvarlig?

En undersøgelse gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) har haft til hensigt at bibringe viden om sportsligt ansvarliges arbejde i danske fodboldklubber på børne- og ungdomssiden. Konklusionen er, at en sportsligt ansvarlig har en positiv indflydelse på klub- og spillerudvikling.

En sportsligt ansvarlig er en person med ansvar for at sætte den sportslige retning for en fodboldklub. Det er ikke noget, der kun er for klubber med fokus på elitefodbold. En sportsligt ansvarlig kan højne kvaliteten for alle medlemmer og frivillige, fx ved at sikre en rød tråd på tværs af hold og årgange og ved at igangsætte nye sportslige initiativer på alle niveauer.

Undersøgelsen viser, at de sportsligt ansvarlige kan være med til at supervisere trænerne, hvilket højner kvaliteten på alle hold. Alle hold får således – uanset niveau og trænerprofil – en vis kvalitet i træningen, når der er tilknyttet en sportsligt ansvarlig i klubben. Dette er en rolle som børneudviklingstræneren kan udfylde.

Læs hele nyheden om den sportslige ansvarlige her.