Coaching og den individuelle samtale

Fodboldtræneren som mental coach

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder coaching og den individuelle samtale.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde med coachende samtaler på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Opnå en forståelse for modeller indenfor coaching, coachens rolle og formålet med coaching
  • Forstå coachingens begrænsninger og fordele
  • Kunne opbygge og gennemføre en-til-en coachingsamtaler med hensyn til målsætnings- og udviklingssamtaler
Coaching Og Den Individuelle Samtale

Tilmelding, varighed og forløb
Kurset fordeles over to dage.

Hver dag har en varighed af 4 timer - i alt 8 undervisningstimer inkl. pauser. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde før kursets start og mellem de to undervisningsdage.

Søg aktuelle kurser under "find dit kursus" på dbu.dk.


Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Optagelse på kurset kræver minimum en A-licens eller Fodboldpsykologi 1 - eksamen

Der kan dispenseres fra uddannelseskravet, hvis det skønnes, at ansøger har tilstrækkelig praktisk erfaring inden for feltet.


Refreshment
Kurset giver 7 point til refreshment på B-, Youth B- , Elite Youth A-, A - , PRO og GK A licenser.


Pris
Kursuspris: Kr 2.600,-

 

Deltagere
Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold.