Træneren som leder

Når træneren går forrest

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder indenfor ledelse, kultur og trænerrollen.


Formål
Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt vil arbejde med  egen ledelse, trænerrolle og hvordan det er muligt at skabe ændringer i kulturen og miljøet på ungdoms- og seniorniveau.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • kendskab til og viden om forskellige teoretiske positioner indenfor trænerrollen og ledelse
  • foretage analyser af udvalgte cases indenfor kultur og ledelse
  • argumentere, analysere og reflektere selvstændigt og kritisk over kultur og ledelsesteorier og cases
  • I grupper fremlægge analyser af egen case, vurdere og formidle resultater til relevante aftagere som f.eks. kolleger og ledelse


 

Slide4

Tilmelding, varighed og forløb
Kurset fordeles over to dage.

Hver dag har en varighed af 4 timer - i alt 8 undervisningstimer inkl. pauser. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde før kursets start og mellem de to undervisningsdage.

Søg aktuelle kurser under "find dit kursus" på dbu.dk.


Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kursisterne skal medbringe en case – dvs en udvalgt psykologisk problemstilling fra eget hold.


Optagelses-/kvalifikationskrav
Optagelse på kurset kræver som minimum en A-licens eller Fodboldpsykologi 1 - eksamen

Der kan dispenseres fra træneruddannelseskravet, hvis det skønnes, at ansøger har tilstrækkelig praktisk erfaring inden for feltet.


Refreshment
Kurset giver 7 point til refreshment på B-, Youth B- , Elite Youth A-, A - PRO og GK A licenser.

 

Deltagere

Der kan maksimalt være 20 kursister på hvert hold

Pris
Kursuspris: Kr 2.600,-