3000X840 3


Lanceringen af "Fremtidens Trænere" er muliggjort via partnerskabet med Forenet Kredit. Deres økonomiske støtte, giver deltagerne mulighed for at gennemføre UEFA C1 og UEFA C2 træneruddannelser til en samlet pris på kun 875 kr., hvilket er langt mindre end den normale kursuspris for disse uddannelser.

Træneruddannelserne er fundamentet, men "Fremtidens Trænere består også af en række indsatser, som skal give deltagerne en helt unik oplevelse. Herunder er disse indsatser skitseret, mens det nederst på siden er muligt at blive klogere på UEFA C1 og UEFA C2 træneruddannelserne.

Inspiration fra landstrænerne

Deltagerne får adgang til både herre- og kvindelandsholdslejrene med mulighed for at overvære en træning og få inspiration af de to landstrænere Kasper Hjulmand og Lars Søndergaard

Der vil være et besøg i en af landsholdslejrene efter gennemførsel af UEFA C1-uddannelsen, mens det andet besøg vil ske efter gennemførsel af UEFA C2-uddannelsen.

Se videoerne fra 2022, hvor deltagerne på Fremtidens Trænere var på besøg i herrelandsholdslejren den 31.05.22 og i kvindelandsholdslejren den 06.10.22.

Stærke sociale fællesskaber

I "Fremtidens Trænere" er der et stort fokus på at skabe stærke sociale fællesskaber, hvilket vil ske gennem oprettelse af lokale netværksgrupper for alle de unge trænere. Netværksgrupperne er funderet i selve uddannelserne, da man som deltager vil komme til at gennemføre både UEFA C1 og UEFA C2 uddannelserne med det samme hold af kursister.

Det betyder, at man automatisk vil mødes med de øvrige kursister fra holdet flere gange i årets løb, og derudover vil der være fokus på at fastholde det sociale fællesskab, også i perioderne hvor der ikke er uddannelse. Det er DBU's lokalunioner, som står for at arrangere netværksarrangementer henover året, som både kan være af social og faglig karakter. Forhåbningen med de lokale netværk er, at alle deltagere ikke bare føler sig som en del af "Fremtidens Trænere", men også som en del af et fællesskab med andre ligesindede unge trænere fra deres lokalområde.

Tøjpakke og andre materialer

Alle deltagere vil ved starten af deres forløb modtage en tøjpakke, som de kan bruge, både når de er på træneruddannelse, samt hjemme i deres egen klub. 

Derudover vil der i forbindelse med uddannelserne blive udleveret forskellige materialer, som deltagerne kan tage med hjem og bruge i deres trænergerning fremadrettet.

Bliv klogere på UEFA C1 og UEFA C2 uddannelserne herunder

UEFA C1

Generelt om UEFA C1+

UEFA C1-træner er første trin for alle trænere i den UEFA-godkendte træneruddannelse.

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor vil du fra start på UEFA C1 blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart for alle trænere.

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og læringsværktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Formål+

På UEFA C1 får du viden om:

 • Pædagogiske redskaber
 • Læringsværktøjerne “stop/frys” og “vis–forklar–vis”
 • Fodbold som et kaosspil, der skal løses (af spilleren)
 • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp
 • Principper og aftaler
 • Individet som person og som fodboldspiller
 • Når træneren er ung
 • Forudsætninger for udvikling og læring
 • Trænerens egen adfærd
 • Observation
Varighed+

10 timers kursus + online forberedelse og som afslutning på kurset et online refleksionsmodul.

Optagelseskriterier og mødepligt+

Du skal være fyldt 13 år inden uddannelsesstart.

Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset.

Kompetence og bevis+

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA C1-træner”.
Kursisten kan selv hente et DBU UEFA C1-trænerbevis efter endt forløb.
UEFA C1 skal være gennemført for optagelse på UEFA C2-træner.

UEFA C2

Generelt om UEFA C2+

UEFA C2 er opdelt i tre aldersrelaterede forløb: U5-U9, U10-U14 og U15-senior. På "Fremtidens Trænere" udbydes kun forløbene U5-U9 eller U10-U14.

Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den aldersgruppe.

På kurset vil der være rig lejlighed til at diskutere fodbold med ligesindede, som træner på nogenlunde samme alderstrin som dig selv. Samtidig indeholder kurset fortsat en stor del praktisk undervisning på fodboldbanen.

Formål+

På UEFA C2-kurset får du blandt andet viden om:

 • Involvering af træningsressourcer
 • ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept
 • Børn og unges udvikling
 • Træningsformer – organisering
 • Viden om træning af den specifikke aldersgruppe (U5-U9, U10-U14 eller U15-senior)
 • Teknisk træning i spil (herunder instruktionsmomenter)
 • Keeperen
 • Det gode fodboldmiljø - træning og kamp
Varighed+

20 timers kursus + onlineforberedelsesmodul og som afslutning på kurset et online refleksionsmodul. På dette kursus er der desuden hjemmeopgaver mellem nogle moduler.

Optagelseskriterier og mødepligt+

UEFA C2 er andet trin i UEFA C-træneruddannelsen.
For at deltage på UEFA C2, skal du have gennemført UEFA C1.

Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få sit kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Kompetence og bevis+

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA C2-træner”, og du modtager dit UEFA C2-trænerbevis efter endt forløb, såfremt kurset er gennemført uden fravær.
UEFA C2-træner er et nødvendigt grundlag for optagelse på UEFA C3, hvis man ønsker dette efter endt forløb under "Fremtidens Trænere".